Vilkår ved kjøp av gavekort

Følgende vilkår og betingelser gjelder ved kjøp av gavekort:

  • Gavekortet kan kun benyttes som betalingsmiddel hos Rockit Frisør AS.
  • Gavekortet kan brukes til å betale hele eller deler av behandlinger eller produkter.
  • Gavekortet er gyldig i henhold til gyldighetstid merket på kortet. Gjenværende beløp blir slettet etter dette.
  • Saldo på gavekortet kan sjekkes av mottaker ved å kontakte salongen.
  • Rockit Frisør AS forbeholder seg retten til å nekte betaling med gavekort som er endret, manipulert, duplisert eller på annen måte skadet.
  • Rockit Frisør AS forbeholder seg retten til enhver tid å endre vilkårene for gavekort og iverksette nødvendige tiltak, herunder heving av gavekortet, dersom vi mener at en slik handling er nødvendig. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.
  • Gavekortet kan ikke innløses i kontanter. Hvis et kjøp betalt med gavekortet blir kansellert vil beløpet tilbakebetales til det gavekortet som kjøpet ble betalt med.