Generelle personvernregler for alle våre kunder

I sammenheng med skjerpede regler om personvern (GDPR), ønsker vi å informere om hva dette innebærer for deg som kunde hos Rockit Frisør. Vi ønsker at du skal være trygg på at det vi innhenter av opplysninger om deg er relevant, og blir behandlet på en trygg og forsvarlig måte.

Samtykke

Når du bestiller time hos oss, manuelt, på telefon eller via nettbooking blir du registrert i vårt kunderegister. Dette er obligatorisk og noe vi er pålagt fra offentlige myndigheter. Kravet om lovlig samtykke er således ivaretatt gjennom din bestilling, og vi trenger ingen ytterligere bekreftelse fra deg.

Hva registrerer vi av opplysninger

I tillegg til navnet registrerer vi ditt telefon nummer, og i noen tilfeller epost. Dette for å kunne komme i kontakt med deg ved endringer, sykdom eller annet som har betydning for timen du har bestilt.
Vi tilbyr også påminnelse på time via sms eller epost. Ved første registrering som ny kunde vil du bli spurt om du ønsker å benytte denne tjenesten. På hver kunderegistrering som står oppført i vår kundedatabase finnes det en funksjon som heter «notat på kunde». Her vil frisøren notere fargeresepter og annen faglig informasjon som er relevant for din behandling. I henhold til regnskapsloven lagres også historikk og kundereskontro, som viser dato for når du har vært hos oss, hvilken frisør som har behandlet deg, hvilke behandlinger du har fått og hva du har betalt.

Hva bruker vi opplysningene til

  • Registrering i elektronisk timebok, betalingsinformasjon (kundereskontro)
  • Faglige opplysninger.
  • Historikken i ditt kundeforhold, for å kunne gjøre en mest mulig presis vurdering av behandling, opp mot dine ønsker og behov.
  • Generelle omsetningsrapporter og statistikker for salongen.

Oppbevaring og sikring av data

Rockit Frisør har inngått «Databehandleravtale» med alle samarbeidspartnere som tar hånd om persondata i våre systemer. Innhentet data blir lagret, sikret og oppbevart i tråd med reglene i GDPR.

Innsynsrett, retting og sletting

Som privatperson gir loven deg rett til innsyn i opplysningene vi har registrert på deg, og ved forespørsel kan vi gi deg en utskrift/kopi av hva som er registrert. Du kan også be om å få rettet eventuelle feil. Dersom du ikke har vert hos oss på over 5år, kan du be om å bli slettet fra vårt kunderegister. 5-års fristen er satt ut fra regnskapslovens krav til oppbevaring av kundereskonto.